informovaná spoločnosť, o.z.

polis

prevádzkuje bitcoin uzly:

bitcoin public full node: http://btc.ispol.sk

bitcoin public testnet full node: http://btc-t.ispol.sk

electrum server - bitcoin: electrum-btc.ispol.sk:50002

onion: 7jwtirwsaogb6jv2.onion:50002 (ssl)

slovenské bitcoin fullnode: link

pomocou plne overujucich verejných uzlov (p2p fully validating public node) je zabezpečovaná distribúcia blockchain-u, ktorou je zabezpečená decentralizácia bitcoin siete.

späť