Informovaná spoločnosť, o.z.

je občianske združenie, ktorého cieľom je vzdelávanie, rozvoj a podpora verejnosti v oblasti používania informačno-technologických aplikácií pre zvýšenie životnej úrovne a zlepšenie kvality života. V súčasnosti je činnosť združenia zameraná predovšetkým na technológiu blockchain a proof-of-work kryptomeny, pre ktoré zabezpečuje prevádzku lokálnych verejných uzlov. Taktiež realizuje workshopy a prednášky, ponúka služby pre fyzické a právnické osoby s cieľom akceptovať kryptomeny ako platidlo. Zároveň je aj zakladateľom projektu Paralelná Polis v Košiciach, ktorá v súčasnosti už existuje v Prahe a Bratislave.

Uzly

Uzly polis polis polis

aktuálne prevádzkuje verejné uzly (public node) pre Litecoin, Bitcoin a Monero, ktoré je možné bezplatne používať pre súkromné ale i podnikateľské účely.

Kontakt

Informovaná spoločnosť, občianske združenie, Letná 40, Košice - Staré mesto, 040 01
IČO : 508 259 50, DIČ : 21 20 54 51 30, IBAN : SK69 0200 0000 0038 2737 4653
e-mail : ispol@ispol.sk, mobil : +421 917 369 977

Paralelná Polis polis

Po vzore Paralelnej Polis v Prahe a v Bratislave, sme začali spoločne vyvíjať aktivity smerujúce k uskutočneniu obdobného projektu aj v metropole východu - v Košiciach. Paralelná Polis sú predovšetkým ľudia, ktorým záleží na slobode, umení a kultúre a zaujímajú sa aj o Bitcoin, prípadne vytvárajú paralely k existujúcim riešeniam bežných spoločenských problémov. Zjednodušene by bolo možné interpretovať Polis ako ostrov slobody, na ktorom vedia jeho obyvatelia existovať paralelne a nezávisle od štátu.